top of page

FORENINGEN I ORD OG BILLEDER

2020

2019

IMG-8865.jpg

D. 4. + 5. oktober 2019 var tre bestyrelsesmedlemmer på SANE Swedens internationale konference i Malmø om PANS. 2 tætpakkede dage med oplæg fra forskere i PANDAS/PANS. Vi glæder os til at fortælle jer lidt om det på vores medlemsaften d. 12. november 2019 i Kulturhus Pilegården i Brønshøj. Her åbner vi dørene kl. 19 for en visning af filmen "Stolen Childhood", kaffe og forældresnak samt vores optag i Sjældne Diagnoser. Husk tilmelding på kontakt@pandasforeningen.com. Vel mødt for såvel medlemmer som ikke medlemmer.

IMG-8791.jpg
IMG-8861.jpg

29.03.2019

HERLEV HOSPITAL SØGER BØRN OG UNGE TIL FORSKNINGSPROJEKT

​Periode

Planlægningsfasen starter efteråret 2018. Projektet forventes afsluttet efteråret 2021.

Deltagere

Alle børn og unge med formodet PANDAS fra hele landet.

Formål

I de senere år er flere neurologiske og neuropsykiatriske sygdomme blevet foreslået at have en autoimmun og postinfektiøs årsag. Et eksempel er PANDAS (), som er defineret som pludseligt indsættende autoimmun sygdom med OCD (Obsessive Compulsive Disorder) og/eller tics associeret med gruppe A beta-hæmolytiske streptokokker. PANDAS er en omdiskuteret diagnose, men har igennem de seneste år fået stigende opmærksomhed blandt sundhedsprofessionelle.

Formålet med dette studie er at øge viden og skabe evidens omkring PANDAS/PANS vedrørende årsagen, diagnosticering, behandling, prognose og livskvalitet. 

Hvad skal deltagerne?

Deltagelse indebærer udfyldelse af spørgeskemaer, blodprøver, neuropsykologisk undersøgelse og MR scanninger af hjernen.

Ideer PANDAS generalforsamling.jpeg

27.02.2019

Foreningen har netop afholdt sin første generalforsamling, hvor der blev fastsat kontingent, således at det nu er muligt at blive medlem af foreningen og støtte arbejdet. Se mere under "Bliv medlem" i toppen af siden.

På mødet blev der også talt om ønsker og visioner for foreningens arbejde samt lagt indledende planer for arrangementer i 2019.

Af idéer til arrangementer var bl.a infoaftener, "Drop-in"cafémøder til uformel snak, filmaften med relevante film, skovtur til sommer osv.

Når der foreligger en dato for de første arrangementer, vil det blive annonceret her på siden samt på vores facebookside Pandas/Pans Foreningen Danmark.

bottom of page